Justering av våra prislistor

På grund av ökade lönekostnader för vår egen personal samt ökade kostnader för service och reperation av våra arbetsredskap fordon och släpvagnar så kommer Nordanå Transport AB att justera sina priser per den 1 juni 2016. Då vi tillhandahåller många tjänster inom...