Revidering av våra prislistor per den 1 april 2019

Bästa kund, Nordanå Transport AB är ett företag som idag har cirka 50 anställda där merparten är chaufförer. Vi har de senaste 5 åren satsat mycket på utbildning, trafiksäkerhet och att minimera transporternas klimatpåverkan. Bland våra största satsningar är...