Fossilfritt i våra tankar

Fossilfritt i våra tankar

Vi har under 2018 och 2019 investerat i en grönare framtid. Alla våra nya lastbilar drivs med 100% förnybara drivmedel. Med förnybara drivmedel menas fossilfria bränslen som minskar C02 utsläppet avsevärt. Vi har de senaste månaderna bytt ut 20 fordon mot nya fordon...