Justering av priser för våra tjänster

Justering av priser för våra tjänster

Med anledning av ökade arbetskraftskostnader och högre räntor så nödsakas Nordanå Transport AB till en justering av sina priser per den 1 april 2023.De ökade kostnader gör att vi måste öka alla våra priser med 3% till alla kunder som inte har skrivna avtal med...
Hållbarhetsarbetet fortsätter

Hållbarhetsarbetet fortsätter

På Nordanå Transport AB arbetar för hållbara transport och det senaste nytillskottet är en ny skåptrailer som kör för PostNord i Skåne. Naturligtvis transporteras trailern med en lastbil som tankar fossilfria drivmedel vilket ökar hållbarheten. Är ni intresserade av...