Vår miljö är viktig…
…vad är viktigt för dig?

För oss på Nordanå är det naturligt att satsa på klimatsmarta logistiktjänster. Det innebär bland annat att vi kontinuerligt optimerar trafiken, utbildar chaufförerna i eco-driving och följer upp deras körsätt och utrullning.

Det innebär också att vår fordonspark är modern med nya motorer med den bästa miljöprestandan, så kallade Euro 6-motorer. Våra fordon servas kontinuerligt på miljögodkända märkesverkstäder för bästa driftsäkerhet. Med avtal om underhåll och service samt välutbildad personal förebygger vi även driftstörningar.

Sedan en tid tillbaka tankar vi HVO, som minimerar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent. Vi följer också varje transport och ger feedback till alla förare för att ständigt förbättra våra siffror avseende drivmedelsförbrukning.

Vår långsiktiga vision för miljöarbetet är:

Att erbjuda klimatsmarta och trafiksäkra transporter, lager- och logistiktjänster, med moderna fordon och minimal miljöpåverkan.