”Att komplettera Coop Logistiks tåglösning med nya lastbilar som drivs med fossilfria drivmedel är ett aktivt och viktigt val för oss på Coop. Vår leverantör Nordanå Transport har valt att ligga i framkant när det gäller miljösatsningar och tillsammans gör vi nu en gemensam insats för en bättre miljö.”
Peter Rosendahl, Transport chef Coop Logistik AB

Fossilfria transporter för miljön!

Fr. o. m. januari 2020 utför vi endast fossilfria transporter. Genom att investera i nya fordon som kan framföras med biodrivmedel tar Nordanå Transport och deras kunder ytterligare ett steg för att minimera verksamhetens klimatpåverkan.

Alla våra lastbilar tankas med RME, ett svensktillverkat drivmedel gjort på rapsolja eller HVO som är en syntetisk diesel tillverkad av bland annat livsmedelavfall och restprodukter från skogsindustrin. Våra leverantörer av drivmedel är EU-godkända och drivmedlen innehåller inte PFAD eller palmolja.

Nordanå Transport minimerar därmed sin negativa klimatpåverkan avseende koldioxid och andra negativa utsläpp med upp till 90% jämfört med vanlig diesel.

”Det handlar om att ta beslut och tänka långsiktigt. Nya fordon med motorer utvecklade för biodrivmedel finns och miljövänligare drivmedel finns. I början hade vi lite tekniska problem och kostnaderna ökande när vi konverterade till biodrivmedel, men idag kan vi se att vår miljösatsning inte skapat några större merkostnader. ” säger Anders Clarén på Nordanå Transport.

Klimatet ska inte vara en kostnadsfråga. Det har visat sig att den ökade kostnaden för att köra fossilfritt ligger på mindre än 2% av totalpriset för en transport! Därför uppmanar vi alla som använder sig av transporter att ta ett grönt beslut!

Var med och gör skillnad ‒ köp fossilfria transporter!