Hållbarhetspolicy

Hållbara transporter

 

Nordanå Transport AB erbjuder hållbara transporter och genom att följa denna policy så värnar vi om ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.
 

För Nordanå Transport innebär hållbara transporter följande

 

Vi kör för framtiden

Vi på Nordanå Transport AB utvecklar logistik så att vårt klimatavtryck av varje leverans blir mindre och mindre. Vi gör detta tillsammans och alla uppmuntrar varandra att alltid ta ett beslut som leder till högre klimat- och miljöambitioner.

Vi kör 100% fossilfritt

Vårt erbjudande är en transport som utförs med en lastbil av bästa miljöprestanda och som drivs av fossilfria bränsle såsom LBG, RME och HVO.

Vi har rätt utrustning och rätt kompetens

Nordanå Transport AB strävar alltid efter bästa och nyaste tekniken avseende våra fordon för att minska klimatpåverkan. Vi mäter förbrukning av drivmedel och utsläpp av skadliga ämnen veckovis samt har utbildning och ekonomiska incitament för att nå bästa resultat. Vår duktiga personal har skriftliga instruktioner och de har rätt utbildning för att leverera klimatsmarta leveranser. Vi planerar varje körning så vi undviker stress som kan medföra körning som påverkar vår miljö negativt.

Vi överträffar externa krav

Nordanå Transport AB skall alltid följa lagar, förordningar och skrivna kontraktskrav med kunder som minimum. Utöver detta så anstränger vi oss alltid extra för att minska påverkan på miljön från våra transporter.

Vi tar ansvar

Vi tar ansvar för social och ekonomisk hållbarhet i alla led och i ett livscykelperspektiv. Därför ställer vi höga krav – inte bara på oss själva, utan även på våra leverantörer och andra samarbetspartners. Hållbart arbetsliv är viktigt för oss och vår personal erbjuds alltid fasta anställningar och heltid, vi har företagshälsovård och generösa friskvårdsbidrag. Vi följer ingångna kollektivavtal samt betalar skatter och avgifter i Sverige.

Antagen av styrelsen
Malmö 2023-01-02

Nordanå Transport - fossilfritt för miljön och hållbara transporter