Miljö- och klimatpolicy

Nordanå Transport AB erbjuder hållbara transporter och genom att följa denna policy så värnar vi om miljön och vårt klimat.

Vi kör för framtiden

Vi på Nordanå Transport AB utvecklar logistik så att vårt klimatavtryck av varje leverans blir mindre och mindre.
Vi gör detta tillsammans och alla uppmuntrar varandra att alltid ta ett beslut som leder till högre klimat- och miljöambitioner.

Vi har rätt utrustning och rätt kompetens

Nordanå Transport AB strävar alltid efter bästa och nyaste tekniken avseende våra fordon för att minska klimatpåverkan. Med rätt utrustning så menar vi Euro 6 motorer som drivs med fossilfria bränsle såsom RME eller HVO100.
Vi mäter förbrukning av drivmedel och utsläpp av skadliga ämnen veckovis samt har interna tävlingar om att nå bästa resultat.
Vi försöker alltid välja de mest klimatsmarta fordonen i första hand.
Vår duktiga personal har skriftliga instruktioner och de har rätt utbildning för att leverera klimatsmarta leveranser.
Vi planerar varje körning så vi undviker stress som kan medföra körning som påverkar vår miljö negativt.

Vi överträffar externa krav

Nordanå Transport AB skall alltid följa lagar, förordningar och skrivna kontraktskrav med kunder som minimum. Utöver detta så anstränger vi oss extra för att alltid minska påverkan på miljön från våra transporter.
Vi erbjuder en fossilfri transport och driver på utvecklingen av klimatsmarta transporter.

Vi tar ansvar

Vi tar ansvar för vår miljö- och klimatpåverkan i alla led och i ett livscykelperspektiv. Därför ställer vi höga krav – inte bara på oss själva, utan även på våra leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartners.
Vi integrerar miljö- och klimatarbetet i våra affärer och bjuder in kunder, partners och leverantörer att tillsammans med oss driva utvecklingen framåt.

Malmö 2020-07-14
Anders Clarén