Vår kvalitetspolicy

Nordanå Transport AB arbetar ständigt med att utveckla vår service och kvalité. Nedanstående riktlinjer gäller för alla anställda och samarbetspartners.

I vårt företag följer vi nedanstående riktlinjer för att säkerställa en hög kvalité:

  • Nöjdare kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.
  • Verksamheten ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva, säkra och klimatsmarta transportlösningar.
  • Alla anställda arbetar mot gemensamma mål och ständiga förbättringar är ett övergripande ledord.
  • Enkla saker som ordning och reda samt sunt förnuft skall säkerställa en hög kvalité vid vårt företag.
  • 99 % av alla tidsbeställda transporter levereras i rätt tid är ett övergripande mål . Hög kvalité är också regelbunden återkoppling om eventuella förseningar eller störningar i produktionen.
  • Alla avvikelser följs upp och kundernas tillhörigheter samt trailers besiktigas alltid av vår personal och dokumenteras.

Antagen 2020-06-15
Anders Clarén