För att kompensera sig mot de svängningar som finns i priset för diesel så använder de flesta transportföretag ett tillägg som kallas DMT. DMT står för drivmedelstillägg och är precis ett tillägg på grundpriset som skall kompensera för svängningar i priset för diesel.

För många år sedan så var tillägget en minuspost alltså ett avdrag på grundpriset för transporten. Men de senaste 10 åren har priset varit ett rent tillägg då drivmedelspriset ökat från grunden som sattes till 9,25 kr per liter på prislistor daterade 2008. Under många år låg DMT på 5–10 % av grundpriset men sedan förra sommaren har grundpriset ökat med 2 kr per liter. Detta ger ett extra högt DMT för juni månad som nu blir 19 % av vårt grundpris.

Vi vill med ovan text förklara det extremt höga DMT som tillkommer på era transporter. Men som ni säkert förstår är det en avspegling av dieselkostnaden för er leverantör transportföretaget och denna leverantör måste kompenseras för de ökade kostnader då dieselkostnaden är mellan 25–50 % av er totala transportkostnad. Det är en allmän uppfattning och en form av praxis att DMT är något som skyddar både säljare och kund. För oss som transportföretag är det en ren kompensation för att överleva då dieselkostnaden för oss uppgår till cirka 1 miljon kronor per månad. Vi misstänker och vill därför förhandsinformera alla transportköpare att DMT kommer att öka under sommaren då priset på diesel och annat drivmedel av tradition kommer att öka under sommaren.

Har du frågor rörande DMT så kontakta gärna Anders Clarén.