Vi har under 2018 och 2019 investerat i en grönare framtid. Alla våra nya lastbilar drivs med 100% förnybara drivmedel. Med förnybara drivmedel menas fossilfria bränslen som minskar C02 utsläppet avsevärt.

Vi har de senaste månaderna bytt ut 20 fordon mot nya fordon som har så kallat Euro 6 motorer. Vi vill naturligtvis byta alla våra fordon till bästa miljöalternativ men då krävs att fler kunder efterfrågar detta. Det krävs också en sund transportmarknad där kunderna vill betala för bättre miljöalternativ. Alla dessa nya fordon tankas med RME som är en biodiesel som ersätter dieselolja. RME eller som det också heter Raps Metyl Ester tillverkas i Sverige. Tillverkningen sker genom att man utvinner rapsolja från rapsfrön som man sedan gör bränsle av.

Naturligtvis uppfyller våra leverantörer av fossilfria bränsle EU:s hållbarhetskriterier.

Vill ert företag bidra till ett bättre klimat och värdesätter ni en klimatsmart transport så tveka inte utan kräv en transportör som använder fossilfria bränsle.