Fr.o.m. januari 2020 använder Nordanå Transport endast RME, ett svensktillverkat drivmedel gjort på rapsolja eller HVO som är en syntetisk diesel tillverkad av bl.a. livsmedelsavfall och restprodukter från skogsindustrin.

Vill du göra skillnad?

Bidra till en bättre miljö genom att minska din klimatpåverkan av era transporter. Alla lastbilar på Nordanå Transport drivs med fossilfria drivmedel. Vi har tagit beslutet att helt sluta använda vanlig diesel som drivmedel och använder fr.o.m. januari 2020 endast RME eller HVO.

Nordanå Transport minimerar därmed sin negativa klimatpåverkan avseende koldioxid och andra negativa utsläpp med upp till 90% jämfört med vanlig diesel.

Klimatet ska inte vara en kostnadsfråga. Det har visat sig att den ökade kostnaden för att köra fossilfritt ligger på mindre än 2% av totalpriset för en transport! Därför uppmanar vi alla som använder sig av transporter att ta ett grönt beslut!

Var med och gör skillnad ‒ köp fossilfria transporter!