Nu vill regeringen komma tillrätta med den osunda konkurrens vi ser inom vägtransportområdet. Lagändringarna gäller från den 1 juli 2018 och innebär att beställaren nu har en uttrycklig skyldighet att kontrollera att rätt tillstånd finns. Dessutom har beställaren ansvar även när transporten sålts vidare i flera led.

Beställaransvaret uppdelat i två delar

Den nya lagen lyfter först och främst ett aktivt beställaransvar, som innebär att beställare som sluter avtal med en trafikutövare har ansvar att transporten sker med stöd av rätt tillstånd.

Den andra delen innebär att alla i en kedja av entreprenörer och underentreprenörer kan hållas ansvariga – om exempelvis en varuägare anlitar en speditör som i sin tur anlitar ett åkeri, eller om ett åkeri anlitar en underentreprenör för att utföra transporten. Ansvaret gäller om en transport skett utan rätt tillstånd och beställaren vid tidpunkten för beställningen ”kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades.”

Gynnar miljö och trafiksäkerhet

− Vi på Nordanå Transport AB välkomnar det nya beställaransvaret. Kanske kan det få transportköpare att tänka efter om det är rimligt att använda utländska lastbilar i inrikes trafik, och om det är sunt med folk som bor i lastbilar vecka efter vecka. Att stödja en osund verksamhet bidrar till ett sämre samhälle för oss alla, där både miljö och trafiksäkerhet blir lidande. Vi behöver alla transportresurser vi kan uppbringa, men låt samtliga aktörer hålla sig till samma regelbok. Det leder till ett hållbart samhälle med fungerande transporter, säger Anders Clarén som är verksamhetsansvarig på Nordanå Transport AB.

Gäller både gods- och persontransporter

Den nya lagen gäller inte bara för godstransport utan för alla typer av yrkesmässiga beställningar – alltså även buss och taxi. Beställningar från privatpersoner omfattas dock inte. Men exempelvis myndigheter och andra som beställer persontransporter har nu ansvar för att kontrollera att trafikutövaren har alla tillstånd som krävs.

Kan straffas med böter eller fängelse

Beställaransvaret gäller såväl yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen som taxitrafiklagen. För den som bryter mot beställaransvaret kan straffet bli böter eller fängelse i högst ett år.