Många företag ser idag stora fördelar med att lägga ut all logistik och transport på en extern partner, för att kunna fokusera på och utveckla sin kärnverksamhet. Nordanå Transport har flera sådana uppdrag, bland annat för Fredricsons Trä.

Samarbetet startade för 5-6 år sedan och har utvecklats längs vägen. Idag sköter Nordanå Transport all logistik och transport för Fredricsons Träs anläggningar i Göteborg och Arlöv strax utanför Malmö.

 

Tidigare skötte vi detta själva och fungerade mer eller mindre som ett åkeri. Det tog mycket tid och var ett stort ansvar, med planering och hantering av både medarbetare och lastbilar. Det kändes allt mer självklart att överlåta alltihop till någon som är bäst på just detta, säger Magnus Persson, vd för Fredricsons Trä.

 

När företaget bestämde sig för att hitta en partner som tog ett totalansvar för logistik och transport inledde man diskussioner med flera aktörer. Man ville ha en enda motpart som tog ett samlat grepp. Valet föll på Nordanå Transport av flera skäl.

 

De gav ett mycket pålitligt och professionellt intryck och kunde erbjuda en fördelaktig lösning. Deras miljöprofil rimmar bra med vår egen och alla chaufförer har god utbildning och svenska avtal med bra villkor. En stor fördel för oss är också att Nordanå har en storlek som gör att vi är en prioriterad kund hos dem. Hos ett riktigt stort åkeri blir man bara en i mängden. De är alltid snabba och tillmötesgående och vi känner att det är ett nära samarbete som fungerar bra. De har full koll på oss och alla här vet vem de ska ringa, säger Magnus Persson.

 

Fredricsons Trä är oerhört logistikberoende så det är helt centralt att samarbetet fungerar utan problem. Nordanå Transport ansvarar för företagets turbilar och containers, och anpassar lastbilar och trailers efter behov.

 

På så vis kan vi vara flexibla utan att behöva göra nya investeringar. Flottan uppgraderas också hela tiden, med nya moderna lastbilar som uppfyller senaste kraven, säger Magnus Persson.

 

Kostnadsmässigt har samarbetet varit fördelaktigt för båda parter. Fredricsons Trä får en tydlig prisbild för logistik och transport, slipper en mängd kostnader för lastbilar och personal och kan fokusera på sin kärnaffär. Detta tillsammans med den ökade flexibiliteten gör att man får utrymme att ta ännu fler affärer.

 

Fördelarna går längre än själva transporterna eftersom vi får rutiner kring lastning och lossning. Det blir en intern press att vara effektiva och följa schemat för bilar ska ju inte stå i onödan. Vi har fått en högre nyttjandegrad av bilarna och mer fokus på uppdraget. Helt enkelt lite större affärsmässighet längs hela vägen, säger Magnus Persson.

 

 

nordan transport