Bästa kund,

Nordanå Transport AB är ett företag som idag har cirka 50 anställda där merparten är chaufförer. Vi har de senaste 5 åren satsat mycket på utbildning, trafiksäkerhet och att minimera transporternas klimatpåverkan.

Bland våra största satsningar är utbildning och uppföljning av körsätt (ecodriving). Nordanå Transport har idag datorer i alla bilar som mäter körsätt samt förbrukning, detta för att ha mätbara mål som vi arbetar för att förbättra. I alla våra fordon finns även GPS positionering, så kallad ”track and trace” och naturligtvis alkolås samt digitala färdskrivare.

Merparten av våra fordon kör på RME som är ett fossilfritt bränsle. De som inte kör på RME använder de renaste dieselalternativen som marknaden kan erbjuda. Vår satsning på biodrivmedlet RME har minskat koldioxidutsläppet med över 60 procent samt även minskat utsläppet av andra skadliga partiklar. Vi är mycket nöjda med dessa satsningar för trafiksäkerhet och minimerad klimatpåverkan.

Denna utveckling kostar pengar men den har även sparat oss pengar då vi minskat förbrukningen per körd km med våra nya bilar av motoralternativet Euro 6. Merparten av våra fordon är numera av det miljövänligaste alternativet som heter Euro 6.

Men för att fortsätta hålla er kunder med miljövänliga och driftsäkra transportresurser samt för att fortsätta attrahera duktiga chaufförer så måste vi göra en mindre justering av våra prislistor från den 1 april 2019. Det bottnar bland annat i ökade kostnader från verkstäder, fordonsleverantörer, försäkringar men även i ökade kostnader för personal. Vi är anslutna till Transportföretagen och all vår personal har lön enligt gällande kollektivavtal. Vi har en revidering för lönekostnader per den 1 april 2019 som är cirka 2,5%.

Därför meddelar vi på detta vis och i god tid att våra priser uppdateras per den 1 april för alla kunder. Vi beräknar att justeringen blir mellan 3,0% och 4,0%. Alla våra priser är exklusive DMT.

Har ni frågor om era priser eller ert avtal med Nordanå Transport AB så bara kontakta oss.

Med vänlig hälsning

Nordanå Transport AB

Anders Clarén