Lagring av gods

Vårt lager i Malmö hamn har plats för 35 000 pallar och har 10 bryggor där vi kan lossa allt från containers till mindre lastbilar. Ni kan lagra ert gods några timmar eller ha avtal som gäller för lagring i flera år. Naturligtvis är lagret skalskyddat med larm och vi erbjuder även försäkring av ert lagrade gods. All hantering utförs av utbildad och professionell personal med moderna arbetsredskap.