Transporter inom Sverige och Danmark

Våra lastbilar transporterar gods mestadels i södra Sverige. Vi är dagligen i Mälardalen, Göteborg med omnejd och hela Skåne. Vi utför även transporter till Danmark över Öresundsbron då alla fordon har ett så kallat gemenskapstillstånd, vilket krävs för internationella transporter. Vi har ett flertal utländska kunder som vi samarbetar med och tar gärna emot beställningar även på engelska. Fakturering kan ske i euro eller svenska kronor beroende på vad som passar er.