Tredjepartslogistik

Genom vårt lager erbjuder vi tredjepartslogistik. Vi märker upp ert gods och skickar det till era kunder i hela Skandinavien. Före start av varje projekt/affär genomför vi en analys där vi tittar på hela kedjan, och erbjuder kundanpassade lösningar. Vi sköter hela kedjan från att godset kommer till vårt lager och till att det når er kund. Det enda ni gör som kund är att maila oss vad ni vill ha utfört.