Med anledning av ökade arbetskraftskostnader och högre räntor så nödsakas Nordanå Transport AB till en justering av sina priser per den 1 april 2023.
De ökade kostnader gör att vi måste öka alla våra priser med 3% till alla kunder som inte har skrivna avtal med index.
Vi hoppas på er förståelse och ser samtidigt en justering neråt avseende drivmedelstillägg för fossilfria bränsle vilket minskar den totala kostnadsökningen för en hållbar transport.