Nordanå Transport AB arbetar sedan många år tillbaka med hållbarhet vilket många kunder och samarbetspartners har upptäckt samt uppskattar.

Vi arbetar främst i 3 kriterier avseende hållbarhet. Det är ett hållbart klimat, hållbart arbetsliv samt hållbar ekonomisk tillväxt så vi har möjligheten att satsa på fossilfria bränsle och ett bra samt hållbart arbetsliv för alla medarbetare.

Sedan 2019 har vi inte tankat någon diesel alls i våra transportfordon. Vi har i stället valt att köra på fossilfria drivmedel såsom RME, HVO och biogas. Vi har nyligen testkört 2 tunga lastbilar som drivs med elektricitet och har planer att under 2024 införskaffa samt erbjuda våra kunder elektriska lastbilar med totalvikter upp emot 60 ton.

Vår omställning har de senaste 3 åren minskat vårt utsläpp av koldioxid med över 6 miljoner kg koldioxid. Vi känner att detta är rätt väg och vill tacka alla företag som värdesätter samt efterfrågar hållbara logistiktjänster.